Wychowanie dzieci

Minęło dziesięć lat od ukazania się mojej pierwszej książki o wychowaniu dzieci. Przez cały ten czas reakcje czytelników na temat Sekretów szczęśliwego dzieciństwa miały ogrom­ny wpływ na moje życie. Gdy tylko pojawialiśmy się z odczy­tem w jakimś zakątku kraju, mieliśmy wrażenie, że spotykamy się z ludźmi, którzy nas już znają. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim nas obdarzono, ale jednocześnie czujemy, że nie może­my spocząć na laurach. Dla rodziców na całym świecie naj­ważniejsze są ich dzieci i jest to dla nas nieustanną inspiracją w pracy.

Rodzicielstwo jest jak chodzenie po nieznanym terenie. Cza­sami może być źródłem nieporównywalnej z niczym radości, innym razem powodem wielkiej frustracji. Jeśli ktoś mówi ci, że wychowywanie dzieci to rzecz prosta – nie słuchaj!

Na półkach znajdujemy dziś mnóstwo publikacji na temat roli rodziców w wychowywaniu dzieci. Te książki wprawiają mnie w dziwny stan – wywołują mdłości. Jest w nich pełno logicznych wywodów i optymistycznych haseł, efektownych porad i zgrabnych, ujętych w długą listę instrukcji, jak należy postępować. ?Cztery sposoby na pozbycie się kompleksów u dzieci”! Mam czterdzieści lat i wolę żyć w realnym świecie.

Z drugiej zaś strony należy coś robić, by pomóc rodzicom w znalezieniu odpowiedzi na dręczące ich pytania. Jakie jest więc zadanie niniejszej książki? Jest ona bardziej wnikliwa niż poprzednia. Jest także bardziej konkretna, gdyż wykorzystali­śmy w niej doświadczenie w pracy z rodzicami, którzy infor­mowali nas o skuteczności naszych metod.

Okazywanie miłości w sposób ?czuły” bądź ?stanowczy”, o czym mowa w serwisie, to postawy, które mogą dokonać w twojej rodzinie ogromnych przeobrażeń. Odwołu­ją się one bowiem do podstawowego celu rodzicielstwa: prze­kształcenia dziecka w młodego człowieka o wrażliwym sercu i mocnym kośćcu.